Steeds vaker lezen we dat diensten ‘as a Service’ worden aangeboden. Al deze ‘as a Service’ diensten zijn gebaseerd op het principe van Software as a Service (SaaS). Dit is software die als een online clouddienst wordt aangeboden. Als klant sluit je een contract af per maand of per device.

In de blog ‘Wat is Facility as a Service’ lees je dat FaaS betrekking heeft op de elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)panden. Alles wat gebouwgebonden is waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en wat op afstand beheerd kan worden, maakt onderdeel uit van FaaS. Binnen FaaS onderscheiden we verschillende ‘as a Service’ diensten. De basis, die ook voor FaaS geldt, bestaat uit de volgende ‘as a Service’ diensten:

Infrastructure as a Service (IaaS)

Hiermee bedoelen we hardware en besturingssystemen van servers, werkstations en netwerkapparatuur zoals routers en firewalls. De trend is dat bepaalde componenten zoals servers steeds vaker gevirtualiseerd via de cloud worden aangeboden. De klant is bij het afnemen van enkel deze dienst zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheertaken.

Platform as a Service (PaaS)

Dit is een platform waarmee klanten applicaties kunnen ontwikkelen, uitvoeren en beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de infrastructuur. PaaS wordt gebruikt door organisaties die bijvoorbeeld software ontwikkelen. PaaS maakt gebruik van IaaS en kan op drie manieren worden geleverd:

1. als een openbare clouddienst van een provider, waarbij de klant minimale software-configuratie opties heeft. Naast IaaS levert de provider de middleware software zoals Java Runtime, .NET, databases etc. Bij deze dienst worden resources met meerdere klanten gedeeld.
2. PaaS kan ook als privédienst geleverd worden, waarbij de provider een specifieke omgeving voor één klant inricht en onderhoudt. De klant heeft een grotere inbreng en kan klantspecifiekere eisen stellen. De oplossing kan gedeeltelijk bij de klant op locatie staan (‘on-premise’).
3. Daarnaast kan PaaS worden aangeboden als een hybride oplossing, een combinatie van openbaar en privé. Sinds 2014 bestaat er onder de naam ‘mobile Platform as a Service’ (mPaas) ook een oplossing voor het ontwikkelen van apps voor smart devices.

Platform as a Service (PaaS), dat wordt gebruikt bij het leveren van de dienst Facility as a Service (FaaS), is wat ons betreft het platform waarmee de bovenliggende softwareplatformen kunnen worden gekoppeld. PaaS bestaat binnen het FaaS concept uit:

Functies
Functies zijn de applicaties waaruit het platform is opgebouwd. Denk hierbij aan Security Management Systeem (SMS), Gebouwbeheersysteem (GBS), Facility Management Informatie Systeem (FMIS), Bouw Informatie Modellering (BIM), IT Management en klantportaal functies.
Processen
De processen worden bepaald door de Wet & Regelgeving, de benodigde NEN-certificeringen, General Data Protection Regulation (GDPR) en de manier waarop klanten wensen te werken (scripts).
Techniek
Van een provider mag je verwachten dat hij voor de juiste technische invulling zorgt. Denk hierbij aan beveiliging (cybersecurity), de mate van beschikbaarheid (redundantie), het gebruik van Internet of Things (IoT) en het device-onafhankelijk kunnen werken.