e-Facility Circle
Het belangrijkste instrument dat we u te bieden hebben. Dit legt de basis voor een optimaal
slim gebouw. Daarom hechten wij er veel waarden aan om de verschillende onderdelen,
de 5 cirkels, goed aan u uit te leggen.

Cirkel 1: Het platform

Het platform vormt de kern van de e-Facility Circle.
De ‘IT-brains’ waaruit alles voortvloeit bestaat uit functies, processen en techniek.

Functies

Functies zijn de applicaties waaruit het platform is opgebouwd, zoals:

Physical Security Information Management +

De plus (+) geeft aan dat het een oplossing betreft, die verder gaat dan de gebruikelijke reikwijdte van een klassiek Security Management Systeem (SMS). PSIM+ biedt de mogelijkheid voor een allesomvattende integratie van het volledige gebouw en de communicatie en IT-structuur. Naast SMS omvat het platform ook Gebouwbeheersysteem (GBS) functies.

Een trend is dat veel van deze verschillende systemen naar elkaar toegroeien. Het platform heeft inmiddels meer dan 500 interfaces beschikbaar. De meest gangbare sub systemen kunnen daarom aan het platform gekoppeld worden. PSIM+ gebruiken we voor het koppelen van uw systemen, incidenten opvolging en monitoring van de systemen.

Facility Management Informatie Systeem

Deze oplossing is gericht op workflows. Dit zorgt ervoor dat processen rondom meldingen, contracten, facturatie op een consistente manier worden afgehandeld.

We maken gebruik van templates die op basis van ‘best practices’ bij honderden klanten al zijn uitgevoerd. De kans is groot dat er een ‘perfect match’ tussen zit. Er hoeven dan hooguit wat details te worden afgestemd om deze overeen te laten komen op uw bedrijfsprocessen. Met FMIS borgen we de processen conform afspraak en controleren we per proces of aan de Service Level Agreements (SLA) voldaan is. In totaal kunnen we binnen FMIS gebruik maken van 25 modules. Voor het uitvoeren van onze dienst gebruiken we er een aantal. De overige modules bieden we op basis van een cloud model optioneel aan.

Bouw Informatie Modellering

BIM geeft een digitale weergave van fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het legt tevens een betrouwbare basis voor het nemen van beslissingen ten aanzien van de levenscyclus van een gebouw.

Klantportaal

Alle componenten binnen de e-Facility Circle zijn gekoppeld en bieden de mogelijkheid om facility management breed en optimaal te integreren binnen uw (bedrijfs)gebouw.

De online rapportage tool geeft u via een dashboard overzicht continu inzicht in statussen van incidenten, acties en aanvragen vanuit uw eigen organisatie. Daarnaast treft u informatie aan over de afgesproken service levels en behaalde resultaten. Vanuit verschillende informatiebronnen geven we op een eenduidige en heldere manier klantgerichte informatie.

Processen

Naast de functies (applicaties) wordt rekening gehouden met de processen. Deze processen worden bepaald door de wet & regelgeving, (NEN) certificeringen en de manier waarop u als klant wenst te werken. De borging gaat middels scripts die gezamenlijk bepaald en vastgelegd worden in de applicatie.

Techniek

Als gespecialiseerd bedrijf mag u van ons verwachten dat wij voor de juiste technische invulling zorgen. Het platform voldoen aan de hoogste security platform. Voor de integratie van de sub-systemen zijn we afhankeli