e-Facility Circle
Het belangrijkste instrument dat we u te bieden hebben. Dit legt de basis voor een optimaal
slim gebouw. Daarom hechten wij er veel waarden aan om de verschillende onderdelen,
de 5 cirkels, goed aan u uit te leggen.

Cirkel 1: Het platform

Het platform vormt de kern van de e-Facility Circle.
De ‘IT-brains’ waaruit alles voortvloeit bestaat uit functies, processen en techniek.

Functies

Functies zijn de applicaties waaruit het platform is opgebouwd, zoals:

Physical Security Information Management +

De plus (+) geeft aan dat het een oplossing betreft, die verder gaat dan de gebruikelijke reikwijdte van een klassiek Security Management Systeem (SMS). PSIM+ biedt de mogelijkheid voor een allesomvattende integratie van het volledige gebouw en de communicatie en IT-structuur. Naast SMS omvat het platform ook Gebouwbeheersysteem (GBS) functies.

Een trend is dat veel van deze verschillende systemen naar elkaar toegroeien. Het platform heeft inmiddels meer dan 500 interfaces beschikbaar. De meest gangbare sub systemen kunnen daarom aan het platform gekoppeld worden. PSIM+ gebruiken we voor het koppelen van uw systemen, incidenten opvolging en monitoring van de systemen.

Facility Management Informatie Systeem

Deze oplossing is gericht op workflows. Dit zorgt ervoor dat processen rondom meldingen, contracten, facturatie op een consistente manier worden afgehandeld.

We maken gebruik van templates die op basis van ‘best practices’ bij honderden klanten al zijn uitgevoerd. De kans is groot dat er een ‘perfect match’ tussen zit. Er hoeven dan hooguit wat details te worden afgestemd om deze overeen te laten komen op uw bedrijfsprocessen. Met FMIS borgen we de processen conform afspraak en controleren we per proces of aan de Service Level Agreements (SLA) voldaan is. In totaal kunnen we binnen FMIS gebruik maken van 25 modules. Voor het uitvoeren van onze dienst gebruiken we er een aantal. De overige modules bieden we op basis van een cloud model optioneel aan.

Bouw Informatie Modellering

BIM geeft een digitale weergave van fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het legt tevens een betrouwbare basis voor het nemen van beslissingen ten aanzien van de levenscyclus van een gebouw.

Klantportaal

Alle componenten binnen de e-Facility Circle zijn gekoppeld en bieden de mogelijkheid om facility management breed en optimaal te integreren binnen uw (bedrijfs)gebouw.

De online rapportage tool geeft u via een dashboard overzicht continu inzicht in statussen van incidenten, acties en aanvragen vanuit uw eigen organisatie. Daarnaast treft u informatie aan over de afgesproken service levels en behaalde resultaten. Vanuit verschillende informatiebronnen geven we op een eenduidige en heldere manier klantgerichte informatie.

Processen

Naast de functies (applicaties) wordt rekening gehouden met de processen. Deze processen worden bepaald door de wet & regelgeving, (NEN) certificeringen en de manier waarop u als klant wenst te werken. De borging gaat middels scripts die gezamenlijk bepaald en vastgelegd worden in de applicatie.

Techniek

Als gespecialiseerd bedrijf mag u van ons verwachten dat wij voor de juiste technische invulling zorgen. Het platform voldoen aan de hoogste security platform. Voor de integratie van de sub-systemen zijn we afhankelijk van het security niveau van het betreffen sub-systeem. Eventueel kunnen aanvullende maatregelen genomen worden. Wij kunnen u hierbij adviseren. Om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te garanderen hebben we maatregelen getroffen voor uitwijkmogelijkheden. Bij onze oplossing maken we gebruik van Internet of Things (IoT) technologie en werken wij device onafhankelijk (PC, tablet, smartphone etc.).

Cirkel 2: De diensten

Onze afdeling Advies en Installatie beantwoordt enerzijds uw technische wensen, maakt ontwerpen, brengt adviezen uit en onderzoek indien gewenst hoe uw elektrotechnische installaties gekoppeld kan worden aan de e-Facility Circle van FourIQ. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de implementatie en realisatie van het (veranderings)project. Uw medewerkers verdienen een omgeving waarin zij zich vrij, comfortabel en veilig voelen. Een omgeving waarin techniek mag bijdragen aan die waarden zonder een doel op zich te worden. Bij ieder project is het opnieuw een uitdaging functionele techniek en een fraai ontworpen gebouw zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen in een comfortabele, bedrijfszekere en duurzame harmonie.

Vanuit het Network Operations Center (NOC) of Security Operations Center (SOC) worden de elektrotechnische systemen op basis van o.a. Simple Network Management Protocol (SNMP) agents continu bewaakt. SNMP maakt deel uit van het TCP/IP protocol suite. Doelstelling is om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te realiseren. Om dit te behalen worden systemen preventief gecontroleerd en indien nodig voorzien van security updates. Door het repeterende karakter van incidenten kunnen we voorspellingen uitvoeren. Voordat een technische storing optreedt wordt door het team preventieve handelingen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk storingen optreden. Als er toch een storing plaatsvindt dan wordt dit door de monitoringsservice snel opgemerkt waardoor de tijd voor de juiste oplossing tot een minimum beperkt wordt. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk remote vanuit het NOC uitgevoerd. Indien we het niet remote kunnen verhelpen dan zal de storingsdienst naar de locatie gaan om het probleem als nog te verhelpen.

Deze afdeling volgt alle alarmmeldingen op die vanuit de verschillende onderliggende elektrotechnische systemen gegenereerd worden. Denk hierbij aan het opvolgen van bijvoorbeeld een inbraak- of brandalarm. Zij onderhouden contact met het object (gebouw), betrokken personen en de ondersteunende diensten zoals de bewakingsdienst, politie of brandweer. Na opvolging van het alarm (incident) wordt de data zoals videobeelden en de audiostream veiliggesteld en opgeslagen in een dossier. Op verzoek kan deze beschikbaar gesteld worden.

Bij de (technische) servicedesk kunt u algemene of technische vragen stellen. Denk hierbij aan vragen:

– over de werking van bijvoorbeeld een systeem
– een storing die niet is opgemerkt door het NOC/SOC
– of als u niet weet aan wie u een specifieke vraag kan stellen

Al dit soort vragen kunt u melden bij de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of helpen u verder binnen onze organisatie.

Indien noodzakelijk of gewenst kunnen we technische ondersteuning op locatie verzorgen. Deze afdeling wordt vaak aangestuurd vanuit het NOC/SOC of servicedesk.

De basis van de overeenkomst is een Service Level Agreement (SLA). Via het klantportaal heeft u continu inzicht in alle incidenten, acties en aanvragen vanuit uw eigen organisatie. Daarnaast treft u informatie aan over de afgesproken service levels en behaalde resultaten. Per maand of per kwartaal worden de bevindingen met u persoonlijk besproken.

Deze afdeling laat de ondersteunende facilitaire processen zo goed mogelijk verlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een receptiefunctie. Uw bezoekers worden geholpen door onze Facilitaire Servicedesk. Zij verlenen toegang bij slagbomen, geven eventueel instructies aan de bezoeker, zorgen voor parkeerbeheer, melden deze persoon aan in het bezoekerssysteem, zorgen dat uw medewerker wordt geïnformeerd, regelen en beheren de vergaderruimte, melden bezoekers af etc.

Cirkel 3: Onze oplossingen

Beschermt uw gebouw u optimaal?

Veiligheid binnen en buiten het gebouw vinden we het allerbelangrijkst. Dit legt de basis voor een slim gebouw. Mensen moeten zich 100% veilig voelen. Ongewenste gasten moeten we buiten de deur houden. Om een optimaal veiligheidsplan te ontwikkelen wordt er een keuze gemaakt uit verschillende geavanceerde systemen. Denk aan:

- Cameratoezicht
- Toegangscontrole
- Inbraakmelding 
- Brandmeldinginstallaties 
- Omroep- & ontruiming 
- Intercom 
- Portofoons

Houdt uw gebouw rekening met uw gezondheid?

Bij comfort staat het gebouwenbeheer en gebouwenautomatisering centraal. Een juiste integratie van W- en E-installaties zorgen voor een fijn en gezond werkklimaat. Bovendien zal de ‘total cost of ownership’ sterk worden gereduceerd. Denk aan:

- Klimaatbeheeringsinstallatie
- Luchtkwaliteit
- Verlichting 
- Zonwering
- Weerstation
- Muziekinstallatie

 

Hoe gebruiksvriendelijk is uw gebouw?

Bij gastvrijheid staan medewerkers als de bezoekers centraal. Het gebouw moet het visitekaartje zijn. Er wordt goed gekeken naar de behoefte en wensen van medewerkers (customer intimacy),  die meer en meer flexwerkplekken innemen. Voor de bezoeker is een uitgebreide receptiedienst weer van groot belang. Denk aan: 

- Receptiedienst
- Slim & flexibel werken

 

Houdt uw gebouw rekening met het klimaat?

Duurzaamheid is hot! Denk met name aan de energiebesparing en de reductie van CO2. De overheid legt bedrijven steeds strengere regels op en stimuleert ze om in duurzaamheid te investeren. Uit onderzoek is gebleken dat een schone en duurzame werkomgeving de gezondheid en de productiviteit van medewerkers vergroot. Met name (alternatieve) energie geeft uw leef en werkomgeving een flinke boost. Denk aan:

- Energie management
- Big data in gebouwen
- Alternatieve energie
- CO2 reductie
- Breeam certificaat

 

Cirkel 4: Branche filter

FourIQ gaat voor de tailormade aanpak en komt dan ook met een branche-specifieke oplossing. Door een branche filter over de e-FACILITY CIRCLE te plaatsen wordt meteen duidelijk welke IT-tools het beste kunnen worden ingezet. FourIQ is o.a. gericht op de Zorg- en Dienstverlening.

Lees meer

Cirkel 5: IQ Gebouwen Index

Basissystemen koppelen

Veel bedrijven werken nu nog met losse systemen. Om een gebouw slimmer te maken en om te kunnen voldoen aan de wensen of eisen van de gebruikers van een gebouw, moet u beginnen met het aan elkaar koppelen van basissystemen.

De sub-systemen moeten onderling kunnen communiceren en informatie kunnen delen. Om dit te kunnen doen heb je een oplossing nodig zoals de e-Facility Circle. Voor veel bedrijven is het te kostbaar om zelf te investeren in een dergelijke oplossing. Met onze aanpak krijgen klanten toegang tot een oplossing die betaalbaar is. De basis vormt de laag: Veiligheid. Hierin zitten systemen die nodig zijn in andere lagen. Integratie van de systemen die behoren tot de groep Veiligheid kan je beschouwen als niveau 1. Binnen de e-Facility Circle maken we voornamelijk gebruik van het Security Management Systeem (SMS) gedeelte binnen het PSIM+ platform.

Automatiseren van het gebouw

Bij comfort staat het gebouw centraal en wordt deze geautomatiseerd. Gebouw gebonden installaties zoals HVAC, lichtsturing, zonwering, parkeerbeheer integreren en worden gekoppeld aan de e-Facility Circle. Hiervoor maken we gebruik van het Gebouwbeheersysteem (GBS) gedeelte binnen het PSIM+ platform. Als deze integratie is gerealiseerd dan zit je op niveau 2.

De gebruiker van het gebouw

Bij gastvrijheid staat de gebruiker van het gebouw centraal. Vaak zijn dit de medewerkers. Hierbij worden de gebruikerswensen, zoals het persoonlijk via een smartphone kunnen bedienen van de verlichting, de verwarming, de airco, veranderen van bijvoorbeeld een vergaderruimte naar een (flex)werkplek, informeren over werkplekbeschikbaarheid, indoor routing, enz. gefaciliteerd. Systemen in gebouwen zullen hiervoor aangepast moeten worden.

Ook hiervoor maak je gebruik van de e-Facility Circle. Om bijvoorbeeld te kunnen bepalen hoeveel flexplekken worden gebruikt zal je moeten weten hoeveel personen aanwezig zijn en waar deze personen aanwezig zijn in het gebouw. Hiervoor dien je systemen te kunnen koppelen zoals het toegangscontrolesysteem met bijvoorbeeld een plaatsbepalingssysteem. Als deze integratie is gerealiseerd dan zit je op niveau 3.

De omgeving van het gebouw en medewerker

Bij Duurzaamheid staat de omgeving van het gebouw en de medeweker centraal. De productiviteit en gezondheid zal toenemen als medewerkers in een optimale omgeving werken. Het is ook goed voor het imago als er efficiënter gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen en het gebruik van duurzame en schone energie.

Veel bedrijven overwegen daarom ook om alternatieve energie te gebruiken. De regelgeving schrijft ook het e.e.a. voor. Om dit te kunnen doen zullen we moeten kunnen bepalen wat het huidige energieverbruik is, welke besparingen eventueel mogelijk zijn en op welke manier er alternatieve energie opgewerkt kan worden. De data van verschillende sub systemen worden geanalyseerd. Doelstelling is om een gebouw zelflerend te maken waardoor cost of ownership verbetert wordt. Indien organisaties kiezen voor duurzaamheid kan deze fase een opstap zijn naar een Breeam-NL certificaat. Een Breeam-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het om een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw gaat. De integratie voor het Breeam-NL certificaat is niveau 4.

Breeam-NL certificaat

Bij niveau 5 gaan we nog een stap verder en streven we naar een volwaardig Breaam-NL certificaat.