Steeds vaker lezen we dat diensten ‘as a Service’ worden aangeboden. Alle ‘as a Service’ diensten zijn gebaseerd op het principe van Software as a Service (SaaS), maar bij de huidige oplossingen gaat het vaak verder dan alleen maar de software. De hardware en onderliggende infrastructuur maken ook deel uit van de dienst die vaak vanuit een cloud gedachtegang geleverd wordt.

In het geval van cloud vind ik het belangrijk dat de intelligentie van een systeem (het centrale hart) zoveel mogelijk wordt gecentraliseerd in één datacentrum. Daarnaast sluit je als klant een contract af per maand of per device. Je hoeft dan geen kapitaalinvesteringen te doen (het zogenaamde ‘pay per use’ model).

In de blog ‘Wat is Facility as a Service?’ lees je dat FaaS betrekking heeft op de elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)panden. Alles wat gebouwgebonden is waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en wat op afstand beheerd kan worden, maakt onderdeel uit van FaaS.

Binnen FaaS onderscheiden we de volgende ‘as a Service’ diensten:

Infrastructure as a Service (IaaS)

Hiermee bedoelen we hardware en besturingssystemen van servers, werkstations en netwerkapparatuur zoals routers en firewalls. De trend is dat bepaalde componenten zoals servers steeds vaker gevirtualiseerd via de cloud worden aangeboden. Kijkend naar FaaS behoren hiertoe, behalve de centrale componenten zoals (virtuele) servers voor CCTV-, intercom-, klimaatbeheersings- en domoticasystemen, ook hardwarecomponenten zoals camera’s, lezers en sensoren.

Platform as a Service (PaaS)

Dit is een platform waarmee organisaties applicaties ontwikkelen, uitvoeren en beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de infrastructuur. PaaS wordt aangeboden als een openbare, privé of hybride clouddienst. Voor het ontwikkelen van apps voor smart devices kun je gebruik maken van ‘mobile Platform as a Service’ (mPaaS).

Voor het leveren van FaaS is PaaS voor ons het platform waarmee de bovenliggende subsystemen gekoppeld kunnen worden. Het platform bestaat uit applicaties zoals SMS, GBS, FMIS, BIM, IT Management en een klantportaal, uit functies die worden bepaald door de Wet & Regelgeving, NEN normeringen, GDPR en klantspecifieke workflows (scrips), uit technieken die je van de provider mag verwachten zoals cyb