In mijn blog ‘as a Service’ noemde ik al de verschillende Facility as a Service (FaaS) gerelateerde Software as a Service (SaaS) onderdelen, namelijk SECaaS, CaaS, HaaS en SUaaS. In deze blog ga ik dieper in op deze onderdelen.

Voor alle vier zijn in het afgelopen jaar in Nederland overeenkomsten afgesloten op basis van ‘as a Service’. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal verder zal groeien. Zie ook de blog ‘Waarom Facility as a Service?’.

Security as a Service (SECaaS)

SECaaS in een ICT-omgeving heeft betrekking op het veiligstellen van je bedrijfskritische informatie tegen cyberaanvallen zoals DDoS. Hiervoor worden vanuit de cloud technieken ingezet zoals emailbeveiliging, encryptie, anti-malware (spyware), authenticatie, intrusion detectie, etc. Allemaal softwareoplossingen die als doel hebben de beveiliging van een ICT-netwerk te verhogen.

In een facilitaire omgeving heeft SECaaS betrekking op de beveiligingsaspecten van een gebouw. Denk hierbij aan oplossingen voor camera-, toegangscontrole-, brandmeld-, alarm- en omroep & ontruimingssystemen. Dit zijn zogenaamde subsystemen. In het geval van een facilitaire omgeving wordt met SECaaS bedoeld dat de software, die onderdeel is van een subsysteem en die te maken heeft met de beveiliging van een gebouw, vanuit een cloud gedachtegang wordt aangeboden. Denk hierbij aan de Video Management Software van een cameratoezichtinstallatie of een SIP-service voor een intercominstallatie. Soms wordt er gekozen voor een zogenaamde hybride oplossing, deels op locatie en deels in een datacenter (de cloud). Indien er een overeenkomst wordt gesloten op basis van SECaaS zijn, naast de technische invulling, het prijsmodel (pay per use) en service levels belangrijke overwegingen.

Comfort as a Service (CaaS)

Bij CaaS staat het klimaatbeheersingssysteem centraal (verwarming, ventilatie, airconditioning en luchtbehandeling). Door de opkomst van domotica-oplossingen voor woningen, zien we dat gebouwautomatisering voor kantoren een vlucht neemt. Door systemen onderling te laten samenwerken, zijn storingen beter zichtbaar en beheersbaar, komen er minder klachten van medewerkers, is er een hogere productiviteit, een lagere ziekteverzuim, een betere beheersing van het energieverbruik en een hogere beschikbaarheid van installaties. Van de vier onderdelen die ik in deze blog bespreek, is CaaS een van de lastigste, omdat veel subsystemen standalone werken. De integratie met IP voor bestaande installaties is nog niet optimaal. Vaak gaat het ook om subsystemen die een lange technische levensduur hebben. Toch zijn er ontwikkelingen op dit vlak. Door het ‘pay per use’ model hoeven huurders of eigenaren van gebouwen geen kapitaalinvestering te doen om veranderingen te kunnen uitvoeren. Om de gastvrijheid (hospitality) te verhogen, is het noodzakelijk dat deze onderliggende systemen worden aangepast.

Hospitality as a Service (HaaS)

Bij hospitality of gastvrijheid staan medewerkers en bezoekers centraal. Het gebouw waarin de medewerkers veel van hun tijd doorbrengen, moet daarom voldoen aan hun behoefte. De komende tien tot vijftien jaar zal het economische, maatschappelijke en politieke landschap in grote mate worden bepaald door de generatie-Y. Zij hebben behoefte aan een flexibele werkplek, volgen technologische ontwikkelingen op de voet en zijn op zoek naar een optimale balans in het gebruik van deze techniek voor werk en privé. Organisaties die in staat zijn om vanuit ‘Customer Intimacy’ te werken, zullen deze medewerkers maximaal kunnen ondersteunen. Voor de bezoeker is een uitgebreide receptiefunctie van groot belang. Dit zijn concepten die al langer bestaan en steeds meer centraal vanuit een Shared Service Center worden uitgevoerd. Om te kunnen voldoen aan de wensen van de medewerker én om de bezoeker zijn belevenis (journey) te kunnen bieden, zijn sub-systemen nodig die bij HaaS vanuit een cloudoplossing optimaal geleverd kunnen worden.

Sustainability as a Service (SUaaS)

Bij SUaaS staat duurzaamheid van het gebouw centraal. Duurzaamheid wordt gerealiseerd door het treffen van energiebesparende maatregelen. Omdat ‘as a Service’ betrekking heeft op software, richten wij ons alleen op elektrotechnische installaties waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, die een IP-adres hebben en die remote beheerd worden. Energiebesparende maatregelen in een gebouw kunnen worden getroffen door bijvoorbeeld LED verlichting te gebruiken die eventueel bij nieuwbouw via Power over Ethernet (PoE) gevoed wordt, of door het installeren van slimme meters. In ruim 70% van de gebouwen is het klimaatsysteem niet goed afgesteld. Bij een juiste afstelling is een grote besparing mogelijk. De grootste stap om energie te besparen is om alternatieve energie te gebruiken zoals zonne-, wind- en warmte-energie. Uit onderzoek is gebleken dat een schone en duurzame werkomgeving de gezondheid en productiviteit van medewerkers vergroot. Met name alternatieve energie geeft je leef- en werkomgeving een flinke boost.

Een vorm van SUaaS is ESCo. Dit staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op de energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbelasting te hebben in installaties en de eigen organisatie te ontlasten. Om de energiekosten te verlagen, installeren ESCo’s bijvoorbeeld zonnepanelen. De werkzaamheden van een ESCo variëren van eenvoudige monitoring tot het treffen van maatregelen in de schil van een gebouw.

Ik heb deze blog geschreven om je inzicht te geven in de verschillende ‘as a Service’ diensten van FaaS en in de samenhang hiertussen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan nodig ik je van harte uit om te reageren.