In mijn blog ‘Cloud computing, de grote broer van Facility as a Service’  kon je lezen dat er sterke parallellen zijn tussen de ontwikkeling van cloud computing en de koers die Facility as a Service al heeft gevaren en nog verder zal gaan varen. Alleen gaat die van FaaS veel sneller. De fasen die cloud heeft doorlopen, staan uitgebreid beschreven in mijn vorige blog. Nu is het de beurt aan Facility as a Service.

Technisch mogelijk en standaardisatie

Veel van de ondersteunende oplossingen voor Facility Management waren tot voor kort conventionele (analoge) systemen. De laatste jaren is het steeds meer richting IP gegaan en je ziet dat steeds meer ondernemingen op protocolniveau gaan standaardiseren. Denk hierbij aan ONVIF bij camera’s, BACnet bij HVAC, SIP bij telefonie en intercom etc. Deze ontwikkeling is met name door deze standaardisatie technisch mogelijk geworden.

De stap van conventioneel naar IP bij facility kun je vergelijken met de ontwikkeling in de jaren ’80 en ’90 van mainframe naar server based computing. Omdat IP-componenten ‘praten met’ en aangesloten zijn op het internet, kun je deze op afstand monitoren en beheren. De ontwikkelingen maken, door de komst van Internet of Things (IoT), een enorme spurt. Er is duidelijk een parallel te trekken tussen de ontwikkeling op facilitair vlak en op het vlak van cloud computing. Dat geldt ook voor de volgende stappen.

Centraal beheer

De tools om centraal beheer uit te voeren zijn voorhanden. Je gebruikt een Security Management Systeem (SMS) en gebouwbeheersysteem (GBS) om alle binnen het gebouw aanwezige installaties (regelingen), centraal aan te kunnen sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren). Het gaat hier met name om de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties. Verder kun je denken aan het aflezen van informatie zoals temperatuur en het tijdelijk in- en uitschakelen van installaties.

DBFMO

Onder aanvoering van de Nederlandse overheid zijn er de afgelopen jaren zogenaamde Publiek-Private Samenwerking (PPS-projecten uitgevoerd). Veel van deze PPS-projecten zijn gebaseerd op een Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) contract. Dit betekent dat alle schakels (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie) als één geheel voor een periode van 15 tot 25 jaar zijn aanbesteed aan een private partij. De oplossing Facility as a Service is een onderdeel van een PPS-project en wordt toegepast bij grote projecten. Je kunt ook hier een duidelijke parallel trekken met de ontwikkeling van cloud computing eind jaren ’90 en aan het begin van deze eeuw.

Early adaptors en aanbieders

Inmiddels zijn we zover dat Facility as a Service ook ingezet kan worden voor kleinere projecten en bedrijven. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de ontwikkeling van FaaS overeenkomt met die van cloud computing. Het tempo zal alleen veel hoger liggen. Daar waar we er bij cloud computing tien a vijftien jaar over hebben gedaan om te komen waar we nu staan, zal dit Facility as a Service of Facility in de cloud veel sneller zijn. Door de ervaring die we al hebben met cloud computing kunnen we stappen overslaan. Je kunt op een eerder moment kiezen om hetgeen wat gewenst is op facilitairgebied af te nemen als een dienst. Bedrijven als FourIQ leveren deze diensten.

Is Facility as a Service volwassen genoeg?

Op de vraag is Facility as a Service volwassen genoeg is, kan ik volmondig ja zeggen. De dienst wordt al langer gebruikt bij grote organisaties. Het is nu alleen nog een kwestie van uitrollen. Fabrikanten van oplossingen die in het domein van Facility Management zitten, komen zelf ook al met (point) cloud solutions.

Tijdens het schrijven van deze blog werd nog maar eens bevestigd hoeveel parallellen er zijn. Door terug te kijken en ervaring te delen, krijgen we een goed beeld wat ons nog te wachten staat op het gebied van Facility in de cloud. Misschien kies je in het begin nog voor een oplossing op locatie of voor een gemixte oplossing (deels op locatie en deels in een datacentrum of in de cloud). Dit noemen we ook wel een hybride oplossing. Uiteindelijk zal de oplossing van Facility in de cloud zich versneld ontwikkele