Zoals je in mijn vorig blogs hebt kunnen lezen, hou ik mij bezig met Facility as a Service, kortweg FaaS. FaaS heeft betrekking op de elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)panden. Alles wat gebouwgebonden is waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en wat op afstand beheerd kan worden, maakt onderdeel uit van FaaS.

Gebouwgebonden installaties worden steeds vaker geïntegreerd. In deze blog beantwoord ik de vraag of het ook zinvol (en nodig) is om, net als bij ICT-apparatuur, de verschillende componenten van de gebouwgebonden installatie te monitoren en beheren. We benaderen deze vraag vanuit verschillende invalshoeken.

Technologische ontwikkelingen

Bij mijn blog ‘Wie slaat de brug tussen facility en ICT?’  kun je lezen dat er in de afgelopen 15 jaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van hardware naar software. Oplossingen zijn veel intelligenter geworden en software is het belangrijkste component geworden. Nemen we als voorbeeld een camera-observatie-oplossing, dan zien we dat een beveiligingsmedewerker met een analoog systeem van 15 jaar geleden, waarbij hardware het belangrijkste component is, zo’n 30 à 40 camera’s tegelijk kan bewaken. Door de overgang van analoog (conventioneel) naar IP en de veranderende rol van het softwarecomponent, kan diezelfde beveiligingsmedewerker nu 200 tot 300 camera’s monitoren.

Softwaretechnieken als ‘motion detection’ en ‘virtual fencing’ vragen veel rekencapaciteit. Voor dergelijke systemen heb je een Netwerk Video Recorder (NVR) nodig. Deze NVR’s zijn servers vergelijkbaar met een e-mail- of fileserver.

De ontwikkeling van software op het gebied van beveiliging en functionaliteit gaat snel. Fabrikanten van gebouwgebonden systemen brengen momenteel gemiddeld eenmaal per kwartaal een software-update uit. Omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van hardware naar software, is de noodzaak ontstaan om de gebouwgebonden installaties ook te monitoren en te beheren, net zoals in een ICT-omgeving.

Het belang van data

In de blog waarnaar ik eerder verwees, maar ook in ‘Van facility in de cloud naar Business Intelligence’ lees je dat het verzamelen en analyseren van data voor organisaties steeds belangrijker wordt. De winkeloptimalisatie-oplossing voor de retailbranche, die gebaseerd is op een camerasysteem, is hiervan een goed voorbeeld. Als je als filiaalmanager (realtime) inzicht hebt in het aantal bezoekers, type bezoeker (man, vrouw, leeftijd), wachtrij-ontwikkeling bij de kas