Zoals je in mijn vorige blogs kunt lezen, heeft Facility as a Service (FaaS) betrekking op clouddienstverlening van alle elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)gebouwen. Deze keer leg ik uit wat de relatie is tussen FaaS en de customer intimacy, die een steeds belangrijkere plek inneemt. In onze dynamische en hectische wereld wordt de relatie met je (interne) klant immers steeds belangrijker.

Binden van talent

Mensen wisselen steeds vaker van baan en met name voor getalenteerde medewerkers geldt dat het lastig is om hen aan je bedrijf te (blijven) binden. Het aanbieden van een inspirerende werkomgeving die van alle gemakken is voorzien, maar ook het aanbieden van een set innovatieve communicatietools, doet kenniswerkers aan organisaties verbinden. Deze kenniswerkers willen met hun hightech apparatuur overal en altijd online zijn en dienen daarbij optimaal gefaciliteerd te worden. Zijn ze op kantoor, dan willen ze kennis en ervaring kunnen uitwisselen in state-of-the-art ontmoetingsplekken. Ook dient er een inspirerende omgeving te zijn voor het ontvangen van hun opdrachtgevers, het liefst met een vers kopje koffie bereid door een barista.

Werknemers staan centraal

Kenniswerkers verwachten in hun werkomgeving dus optimaal gefaciliteerd te worden. Denk eens aan een app waarmee het licht of de temperatuur per werkplek of zone geregeld kan worden of waarmee je de zonwering kunt inschakelen. Of aan apps als indoor routing, collega-vinder, ruimtereservering, evenementenkalender en werkplekbeschikbaarheid. Techniek is hierbij onmisbaar, maar de perso(o)n(en) in kwestie staan centraal.

Op kantoor mogelijk maken wat thuis ook kan

Dat laatste is helaas niet altijd het geval. Het bedrijfsgebouw staat wel ten dienste van de personen die er werken, maar zij kunnen er zelf vaak maar een klein deel van beïnvloeden. Zorg je er als werkgever voor dat je kennismedewerkers op kantoor kunnen wat thuis ook mogelijk is (denk aan het regelen van de temperatuur of het bedienen van de lampen of zonwering via je smartphone of tablet) dan breng je als facility manager de customer intimacy binnen je organisatie naar een hoger niveau.

Connectiviteit is een voorwaarde

Om ervoor te kunnen zorgen dat een kenniswerker in control is, dienen (sub-)systemen met elkaar te communiceren, informatie uit te wisselen en commando’s aan elkaar te kunnen geven. We noemen dit ook wel ‘connectiviteit’. Wil iemand in zijn werkgebied bijvoorbeeld de temperatuur aanpassen via een app, dan moet eerst de huidige temperatuur gemeten worden, vervolgens wordt deze informatie gedeeld met de app en tenslotte wordt de temperatuur naar boven of beneden bijgesteld Om dit mogelijk te maken, moeten verschillende (bestaande) systemen met elkaar verbonden zijn.

Persoonlijke voorkeuren

Fabrikanten ontwikkelen al toepassingen waarbij de persoonlijke voorkeur van een kenniswerker eenmalig wordt vastgelegd, zodat het ‘netwerk’ hier automatisch, zonder tussenkomst van menselijke handelingen, op kan reageren. Denk hierbij, behalve temperatuur en licht, aan bijvoorbeeld camerasystemen, toegangscontrole (deursturing) en intercomsystemen.

Relatie met Facility as a Service

Facility as a Service (FaaS) is een clouddienstverlening van alle elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)gebouwen. De basis van FaaS is de connectiviteitslaag die subsystemen onderling met elkaar laat communiceren. Daarboven kun je een verdeling maken naar oplossingsgebieden:

<