Zoals je in mijn vorig blogs hebt kunnen lezen, hou ik mij bezig met Facility as a Service, kortweg FaaS. FaaS heeft betrekking op de elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)panden. Alles wat gebouwgebonden is waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en wat op afstand beheerd kan worden, maakt onderdeel uit van FaaS.

Gebouwgebonden installaties worden steeds vaker geïntegreerd. In mijn vorige blog heb ik laten zien dat de snelle ontwikkelingen op technologisch vlak, de toename van onze afhankelijkheid, de snelheid van de veranderende wereld en de gewenste uptime ervoor zorgen dat het monitoren en beheren van gebouwgebonden installaties waarde toevoegt (en daarmee noodzakelijk is geworden).

Wat we ons wel kunnen afvragen, is of het noodzakelijk is om álle componenten van gebouwgebonden installaties te monitoren en te beheren.

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, moeten we eerst duidelijk hebben wat er verstaan wordt onder ‘monitoren en beheren’ en hoe de opbouw van een gebouwgebonden installatie eruit ziet.

Monitoren en beheren

Het doel  van het monitoren en beheren van de ICT- of facilitaire infrastructuur is om de business-continuïteit te waarborgen. Bij het onderdeel ‘monitoren’ bewaken we de componenten. Is er sprake van een waardeoverschrijding, dan wordt hiervan in het monitoring- en ticketssysteem automatisch een melding gemaakt die door een servicedeskmedewerker kan worden opgepakt. Om een hoge mate van beschikbaarheid te garanderen, worden zogenaamde drempelwaarden bepaald. Deze waarden worden bij voorkeur vastgesteld op een niveau waarbij het systeem nog werkt, maar aandacht behoeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de temperatuur van een component. Als er een thermische beveiliging aanwezig is van bijvoorbeeld 50 graden, dan is het handig om bij 45 graden al een melding te krijgen, zodat je nog tijd hebt om maatregelen te treffen voordat het systeem zichzelf uitschakelt.

Bij het onderdeel ‘beheer’ worden proactief maatregelen getroffen met als doel bij te dragen aan een hogere mate van beschikbaarheid. Denk hierbij aan het installeren van security updates of het opruimen van data. Een nieuwe ontwikkeling is het onderdeel ‘voorspellend beheer’, dat zich richt op het vroegtijdig traceren van onregelmatigheden in de infrastructuur. Dit om (ver-)storingen te voorkomen. Om dit te doen heb je veel (historische) data nodig die ge