Facility as a Service (ook wel FaaS of e-Facility) is software die als een online dienst wordt aangeboden. Je hoeft de software niet zelf aan te schaffen, maar sluit een contract af per maand, per gebruiker of per device. Je benadert de software via het internet van de aanbieder. Deze zorgt op zijn beurt voor installatie, onderhoud en beheer. In mijn blog Wat is Facility as a Service? lees je meer over FaaS.

De vraag “Waarom zou ik kiezen voor Facility as a Service?” kunnen we het beste beantwoorden door inzicht te geven in wat de voordelen van e-Facility (as a Service) of Facility in de cloud zijn:

Geen kapitaalinvestering
Omdat je geen eigenaar bent van de middelen, hoef je ook geen kapitaalinvestering te doen. Je betaalt een prijs per stuk of per gebruiker, het zogenaamde pay-per-use model. Dit past in de toenemende financieringsdruk die bedrijven momenteel ervaren.

Kostenbesparing
De beheerkosten zijn laag, omdat de Facility as a Service aanbieder de kosten voor de infrastructuur en die voor het beheer van de infrastructuur en de applicaties over alle abonnees kan spreiden.

Geen IT-zorgen, hogere service
De Facility as a Service aanbieder is een specialist die continu blijft innoveren en investeren in de nieuwste technologie. Hij zal blijven werken aan het vereenvoudigen van de oplossing, waardoor de beheerkosten afnemen. Omdat het zijn expertise betreft, zal een FaaS-aanbieder een hoger service level leveren.

Schaalbaar
De cloud-oplossing vormt de basis voor Facility as a Service. Cloud is een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangeboden. Organisaties zijn continu in beweging en kunnen in de cloud flexibel op- en afschalen. Hierdoor krijg je als klant de bewegingsruimte die je nodig hebt.

Geleidelijke migratie
Facility as a Service is van toepassing op alle elektrotechnische installaties in (bedrijfs-)gebouwen. Je krijgt een menukaart aangeboden, waaruit je verschillende diensten kunt kiezen. Met behulp van het meerjarenonderhoudsplan bepaal je wat op dat moment de hoogste prioriteit heeft. Bij cloud oplossingen gaat het vaak om een groeimodel waarbij een geleidelijke migratie wordt ondersteund.

Single Point of Contact (SPoC)
Indien je ervoor kiest om alle elektrotechnische installaties onder te brengen bij één Facility as a Service aanbieder, betekent dat automatisch ook één centraal
aanspreekpunt, ofwel: Single Point of Contact (SPoC). Alle verantwoordelijkheid ligt bij die ene partij, waardoor het spreekwoordelijke vingertje verleden tijd is.

Focus op kerntaken
Net zoals water op elk gewenst moment uit de kraan moet komen, zo moeten – binnen het domein van Facility Management – elektrotechnische installaties ‘gewoon’ werken. Door deze ondersteunende diensten uit te besteden en zelfstandig te laten functioneren, kun je hierop vertrouwen. Bovendien kun je je beter focussen op je kerntaken.

Aandachtspunt: Service Level Agreement (SLA)

In het geval van FaaS worden gegevens niet langer in eigen huis beheerd, waardoor aandacht voor het aspect informatiebeveiliging op zijn plaats is in een contract met de aanbieder. Denk hierbij met name aan privacybescherming, export control-vereisten en continuïteit. De aanbieder levert de dienst tegen bepaalde condities. Ik raad je aan om deze condities in een zogenaamd Service Level Agreement (SLA) vast te leggen. De aanbieder zal op basis van de overeengekomen condities periodiek een eenduidige rapportage maken om aan te geven of de condities daadwerkelijk zijn behaald.

Ik heb deze blog geschreven om je te informeren over de voordelen van Facility as a Service en je te wijzen op zaken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een overeenkomst. Bij vragen nodig ik je van harte uit om te reageren.