Facility as a Service is gebaseerd op het principe van Software as a Service, vaak afgekort als SaaS en ook wel Software on Demand genoemd. SaaS is software die als een online dienst wordt aangeboden. Als klant sluit je een contract af per maand of per device.

SaaS: Schaalbare online diensten

SaaS wordt gezien als de ‘applicatielaag’ van cloud computing; het platform en de infrastructuur als de onderliggende lagen. Door deze onderliggende lagen kun je het aantal gebruikers of devices naar behoeve verhogen of verlagen. De cloud is dus een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangebonden. Zonder de mogelijkheid tot schalen, is er geen sprake van cloud computing.

Kenmerken van de dienst

Facility as a Service, kortweg FaaS, staat voor het leveren van online diensten die betrekking hebben op elementen binnen het domein van facility management. Kenmerken van de diensten zijn:

Je hoeft de software en de daarvoor benodigde (centrale) hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan.
De software en hardware worden bij voorkeur niet bij jouw bedrijf geïnstalleerd, maar bij de Facility as a Service aanbieder of in een datacentrum. Je hebt als klant toegang tot de software via internet of een privénetwerk.
De aanbieder verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, etc.

FaaS versus Facility Management

Facility as a Service wordt vaak geassocieerd met Facility Management en hoewel er best parallellen zijn, is deze vergelijking toch niet terecht. Facility Management is namelijk veel breder. IFMA (International Facility Management Association) maakt een verwijzing naar de NEN-EN15221. Volgens deze norm is een facilitair bedrijf opgebouwd uit een deel ‘Personeel & Organisatie’ en een deel ‘Ruimte en Infrastructureel’. Onder Facility Management vallen zaken als inkoop, logistiek, catering, huisvestiging, kantoorinventaris, servicebureau, schoonmaak, beveiliging, groenvoorziening en de postkamer. Dit is meer gericht op een functie of afdeling binnen een organisatie.

Alles met een stekker

FaaS daarentegen heeft alleen betrekking op de elektrotechnische installaties van een (bedrijfs-)gebouw, vandaar ook wel de benaming e-Facility. Alles waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en remote te beheren is, maakt onderdeel uit van FaaS. De dienst wordt vanuit een cloud gedachtegang aangeboden.  Vanuit het IFMA model heeft Facility as a Service o.a. betrekking op gebouwbeheer, brandbeveiliging, parkeerbeheer, toegangscontrole, technische onderhoud van elektrotechnische installaties, gebouwautomatisering, energievoorziening en energiebeheer. We hebben het vaak hier over systemen.

Alternatieve benamingen FaaS

Omdat Facility as a Service veelal betrekking heeft op elektrotechnische installaties zou je het ook kunnen hebben over:

– e-Facility (as a Service)
– Facility on Demand
– Facility on your Request
– Facility in de cloud

FaaS is relatief nieuw en dus is het logisch dat de benaming nog niet bij het grote publiek bekend is. Hetzelfde gold voor cloud computing tien jaar geleden en iedereen weet hoe zich dat ontwikkeld heeft. Wat vind jij eigenlijk van de naam ‘FaaS’? Behouden of vervangen? Reacties en suggesties zijn meer dan welkom!