We zien steeds vaker dat fabrikanten in het geval van gebouwgebonden installaties met een eigen cloud oplossing komen. In mijn blog ‘De voor en nadelen van clouddiensten’ lees je bijvoorbeeld dat Milestone, leverancier van videomanagement-oplossingen, onlangs een ‘Intelligent Video cloud platform’ lanceerde onder de naam Arcules.

Voordelen cloudoplossing voor de eindgebruiker

De dienst is vaak direct beschikbaar
Je betaalt alleen voor hetgeen je gebruikt
Kapitaalinvesteringen zijn niet nodig
Kostenbesparingen
Hogere servicegraad
Meer functies
Schaalbaar
Eenvoudig uit te breiden
Up-to-date
Focus op kerntaken

Voordelen cloudoplossing voor de installateur

Het belangrijkste voordeel van een cloudoplossing voor de installateur is dat er minder technische kennis nodig is. De fabrikant biedt een totaaloplossing aan, waardoor installateurs worden ontzorgd. De focus verschuift hierdoor van techniek naar sales, wat een omzetverhoging tot gevolg zal hebben.

Cloud silo’s

Naast de voordelen van cloud based oplossingen, zijn er natuurlijk ook uitdagingen. Een van deze uitdagingen is de toename van cloud silo’s. We spreken van een cloud silo als processen en gegevens op afzonderlijke servers of in afzonderlijke datacenters worden bewaard en niet met elkaar kunnen communiceren. Het resultaat is een versnippering van de processen en gegevens.

Uitdaging in de cloud

Silo’s zijn niet nieuw voor IT-beheerders en -ontwikkelaars. De uitdagingen van nu bestonden vijftien jaar geleden ook al, bijvoorbeeld bij de applicatie-integratievraagstukken van toen. Door de toename van het cloudaanbod vormen silo’s tegenwoordig opnieuw een uitdaging, deze keer niet lokaal maar in de cloud. Eigenlijk is de informatie in een silo pas echt interessant als deze ook gedeeld kan worden. Voor IT-professionals is de vrije gegevensstroom van groot belang, wat in het geval van een silo lastig/onmogelijk is. IT’ers lopen dan ook vaak niet over van enthousiasme als het over silo’s gaat.

Ontwikkeling

Door de servicegerichte levering van een clouddienst wordt het voor bedrijven eenvoudiger een dergelijke dienst aan te schaffen en te implementeren. Helaas wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met zaken als het delen van gegevens, beveiliging of integratiemogelijkheden. Het feit dat er verschillende leveranciers zijn voor verschillende soorten clouddiensten, draagt alleen maar verder bij aan de wildgroei. Deze kan in veel gevallen worden voorkomen door goed na te denken over de wijze waarop de organisatie als geheel wenst te profiteren van een bepaalde cloudoplossing. Een algemene strategie hieromtrent is van essentieel belang. 

Informatie delen d.m.v. een connectiviteitsplatform

Maakt jouw organisatie gebruik van verschillende cloudoplossingen of van zogenaamde on premise oplossingen en heb je de behoefte om informatie te delen tussen deze systemen? Dan adviseer ik gebruik te maken van een integratie- of connectiviteitsplatform (zie blog ‘Van facility in de cloud naar Business Intelligence’. Met behulp van een dergelijk platform kun je gegevens uit meerdere bronnen efficiënt en beheersbaar integreren, zodat de kenniswerkers vanuit het customer intimacy perspectief optimaal ondersteund kunnen worden.

Data-analyse

Naast de verbindende factor vormt deze extra connectiviteitslaag ook meteen de basis voor het analyseren van data. In de connectiviteitslaag wordt ruwe data verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. In de blog ‘Van facility in de cloud naar Business Intelligence’ lees je meer over de vijf volwassenheidsniveaus van Business Intelligence. Deze variëren van het verzamelen van alleen ruwe data tot het leggen van kruisverbanden tussen de verzamelde data, waardoor we inzicht krijgen in onze kansen van morgen.

Aanleiding

Naarmate organisaties meer verschillende cloudoplossingen gaan gebruiken voor gebouwgebonden installaties, lopen ze ongetwijfeld aan tegen de uitdagingen van cloud silo’s en de wens om te integreren. Via deze blog wil ik laten zien dat het geen probleem is om verschillende cloudoplossingen te gebruiken, zolang je het connectiviteitsplatform maar laat helpen bij het delen van informatie. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen, dan nodig ik je van harte uit om te reageren.