Zoals je in mijn vorige blogs kon lezen, heeft Facility as a Service (FaaS) betrekking op clouddienstverlening voor alle elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)gebouwen. Veel van deze installaties worden vandaag de dag door installateurs (ETB) of system integrators (SI) geplaatst. Van huis uit zijn dit geen ICT’ers. Is dit logisch of gaat hierin een verandering plaatsvinden?

Hardware als belangrijkste component

Zoals je op de afbeelding kunt zien, vormde hardware zo’n 15 jaar geleden het grootste component van de geleverde oplossing. Het gedeelte software en data was zeer beperkt. De werkzaamheden betroffen voornamelijk het aansluiten van de componenten. Meestal ging het om analoge (conventionele) systemen met beperkte intelligentie en instellingsmogelijkheden. Kortom, om proprietary-systemen waarbij onderlinge integratie niet mogelijk was. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden kon door een installateur worden uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld een CCTV (closed circuit television) systeem voor bewakingsdoeleinden. Voor de werking waren o.a. coax kabels nodig. De complexiteit zit in de aansluiting (infrastructuur). Omdat er weinig intelligentie in het systeem zit, kan een beveiligingsmedeweker maar 30 tot 40 camera’s tegelijk bewaken.

Van analoog naar IP

De laatste jaren hebben we gezien dat bijna alle subsystemen die te maken hebben met gebouwgebonden elektrotechnische installaties de overstap hebben gemaakt van analoog naar IP. Het software-component is daarbij belangrijker geworden. Door standaardisatie ontstaat de mogelijkheid om subsystemen te koppelen. De software zorgt ervoor dat er meer intelligentie in een systeem mogelijk is. Door de toenemende complexiteit zie je dat er, behalve voor installateurs, ook een belangrijke rol is weggelegd voor de system integrators of importeur. Bij de complexere projecten wordt het bekabelingsgedeelte vaak verzorgd door een installateur. Het configureren van het systeem en de in bedrijfstelling gebeurt vervolgens door de system integrator of importeur.

Indien we weer het voorbeeld nemen van het CCTV systeem, dan zien we dat de overgang naar IP en de veranderende rol van het software component het mogelijk maken om softwaretechnieken toe te passen zoals ‘motion detection’ en ‘virtual fencing’. Door gebruik van o.a. deze technieken kan een beveiligingsmedewerker niet 30 maar bijvoorbeeld 200 tot 300 camera’s tegelijk monitoren. Het systeem geeft via een spotmonitor automatisch een seintje als er iets mis is. De toegevoegde waarde zit hierbij voornamelijk in het softwarecomponent. De data is nog beperkt, maar wordt al wel belangrijker.

Data wordt steeds belangrijker

Doordat systemen slimmer worden, zijn de mogelijkheden uitgebreider. Organisaties ontvangen bijvoorbeeld informatie over de bevindingen die het systeem detecteert (data-analyse). Aan de hand van deze gerichte informatie, kunnen zij betere dienstverlening verzorgen. De verwachting is dan ook dat het element data in de nabije toekomst een steeds grotere rol zal gaan innemen.

Neem weer de CCTV -oplossing. Via standaard oplossingen is voor een winkeleigenaar nu al inzichtelijk:

hoeveel mensen er in de winkel zijn geweest;
wat het percentage man/vrouw was;
wat de leeftijdscategorieën zijn;
welke looproutes ze volgen;
wat de lengte van de wachtrij is.

Door deze inzichten realiseren winkeliers een omzetverhoging tot maar liefst 20%. En dat is nog maar het begin! Fabrikanten zijn al bezig met oplossingen waarbij op basis van gezichtsuitdrukking bepaald kan worden of de persoon iets gaat kopen.

Van installateur, naar system integrator, naar ICT

Het voorbeeld van de CCTV-oplossing heeft betrekking op slechts één subsysteem, wat maakt dat het eenvoudig te realiseren is en dat snel bepaald kan worden wat de toegevoegde waarde is. Het Facility as a Service platform bestaat uit veel meer verschillende subsystemen. Bovendien staat data centraal, waardoor je aan alleen een installateur of system integrator niet meer voldoende hebt. Je hebt softwareprogrammeurs en data-analisten nodig, plus – naast het connectiviteitplatform – ondersteuning van een ICT bedrijf. Momenteel wordt dit gedeelte naar mijn mening niet goed ingevuld, wat voor mij reden is geweest om het bedrijf FourIQ op te richten. Wij vormen de verbindende factor.

Aanbieders van IoT-oplossingen

Omdat het component data belangrijker wordt, zie je dat er momenteel IoT (Internet of Things) ondernemingen ontstaan die de facilitaire markt benaderen vanuit een ICT-achtergrond. Veel van deze bedrijven richten zich op het monitorings- en data-analysegedeelte. Dit houdt in dat naast de bestaande infrastructuur een IoT-oplossing wordt geplaatst. Dit is niet altijd nodig, maar als de meerwaarde door een business case wordt aangetoond, dan is mijn advies om er direct mee te starten. 20% omzetstijging is immers niet verkeerd. Wordt het complexer, dan adviseer ik om te onderzoeken of integratie mogelijk is.

Aanleiding

De reden dat ik deze blog heb geschreven, is dat ik van mening ben dat er een brug geslagen moet worden tussen facility en ICT. Bedrijven die altijd in de facility werkzaam zijn geweest, hebben ICT kennis nodig en andersom. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen, dan nodig ik je van harte uit om te regeren.