Is het nodig om alle gebouwgebonden installaties te monitoren en te beheren?

Zoals je in mijn vorig blogs hebt kunnen lezen, hou ik mij bezig met Facility as a Service, kortweg FaaS. FaaS heeft betrekking op de elektrotechn [...]